Biyografi

Ş. UĞUR OKÇU

Ş. Uğur Okçu, 1997 yılında  yayına başlayan ve Türkiye’nin ilk sanal fotoğraf dergisi olan fotografya.gen.trnin kurucusu ve fikir babasıdır. Çeyrek asırdan daha uzun süre sanal dünyada yayında olan FOTOGRAFYA, yeni yayın kurulu ile, kaldığı yerden yayınlarını  çıkarmaya devam etmektedir.

Yine, 1997 yılında  yayına başlayan ve Türkiye’nin ilk sanal sergi salonu  olan x-hall.gen.tr’nin,  çeyrek asır öncesinden günümüze kadar, sanal dünyada yayında olması için çalışmıştır ve yeni yayın kurulu ile sanal sergi salonu çalışmalarını sürdürmektedir.

1995 – 1997 yıllarında hazırladığı Web Sayfası www.ugurokcu.com, Türkiye’nin ilk kişisel fotoğraf web sayfalarındandır.

1995 - 1997 yıllarında kurulan  (SFG) Sınırtanımaz Fotoğrafçılar Grubununkurucularındandır.

Türkiye’de ilk “nude portal” (tüm sanat dallarına açık) web sayfası nude-hall.com’un kurucusudur.

Okçu, “Fotoğraf” kelimesi yerine “©IşıkÇiz” kelimesini önermektedir ve bu önerisini, ilişikteki linkte yer alan metninde gerekçelendirmiştir:

http://www.fotografya.gen.tr/TR,1260/isik-ciz-photography---fotograf---isikciz---ardisik-isi-.html 

Sanatçı, gemilerde, gemi salınımını fotoğraflamak için çalışmalar yapmıştır. Klâsik fotoğraf makinası çalışma sistemini farklı kullanıp film akışını birbirinden ayrı kareler olarak değil, bütünsel olarak sağlayarak ©Scanograph tekniğini oluşturmuş ve bu teknikle çekimler yapmıştır. Böylece, filmi kendi denetiminde sararak pozlandırıp ve aynı zamanda kendi ürettiği bir motor yardımıyla, tekrar tekrar çevirerek bindirmeler oluşturur; sonuçta hareket izlenimlerinin saptandığı soyut vizyonlarını yaratır.

Fotoğraf makinası üretici firmaları fotoğraf makinalarını belli kalıplarda üretirler.Bunların en başında, en önemli konu olan film formatı gelir. Kimyasal/Optik dönemde de, Dijital/Optik dönemde de bu böyledir. Eğer fotoğraf çekiyorsanız, bu tür bir sınırlama ile hareket etmek zorundasınızdır. Belirli bir zaman sürecinde bir kompozisyon oluşturmanız çok zordur. Daha doğrusu, doğanın ayırdına varamadığımız devingen süreçleri ile ilgili atmosferini soyutlama yoluyla elde ederek bu hiç durmayan hayatiyeti yakalama olanağını kazanmak için zamana gereksiniminiz vardır.

Okçu, özgün Scanograph tekniği sayesinde fotoğraf makinası üreticilerinin kodladığı fotoğraf ölçü birimlerinin dışına çıkarak, istediği ve/veya planladığı formatlarda fotoğraflarını oluşturmuştur.

Sözkonusu fotoğraflar, belirli bir zaman sürecinde, objeler soyutlanarak çekildikleri için bir bakışta görüp algılamak neredeyse olanaksızdır. Onları ardışığı süreçlerde izleyerek yaşayabilirsiniz. Böylece,  soyutlanmış simge ve kavramsal öğelerle yüklü olan bu fotoğraflarla hiç yabancılık çekmeden iletişim kurabilirsiniz. Bu fotoğrafların diğer özelliklerine gelince, rastlantısal süreçler nedeniyle bir daha elde edilebilme olasılığının çok az hâtta olanaksız olmasıdır. Scanograph tekniği ile aynı obje üzerinde çok değişik boyutlar üretilebilir ancak objeye ait soyutlamalar, objeyi bilinmez hale getirmez, tam tersine yeniden anlamlanmış soyut objelere dönüştürür;  insan beyninin iletişim kuramayacağı hiçbir süreç, bu fotoğraflarda bulunmamaktadır.

Scanograph tekniği ile fotoğraf çekerken ön hazırlık süreçleri uzun zaman almaktadır. Okçu’nun, bir Rock parçasının 2,5 dakikalık bateri solo bölümü için yaptığı çalışma bunlardan biridir. Diğer bir çalışmasında da bir dansçının karanlık ortamda, dans ederken sadece dans hareketlerini, scanografik olarak görselleştirmiştir; Scanograph çalışmalarında, analog/optik ve dijitali birlikte kullanmakta, elde ettiği görüntüleri dijital ortamda yeniden işleyerek son görüntüleri oluşturmaktadır.

Ş.Uğur Okçu, klâsik bir fotoğraf makinası üzerinde gerçekleştirdiği bu manipülasyonu, (©SCANOGRAPH) ile Türk Patent Enstitüsü'nden Faydalı Model patentini almıştır.

Okçu, ©Scanograph tekniğini kullanarak ürettiği fotoğraflardan oluşan Movement” adlı ilk kişisel sergisini, 1995 yılında, İFSAK 11. İstanbul Fotoğraf Günleri’nde  gerçekleştirmiştir. Bu sergi, Ankara,İzmir ve İstanbul’da tekrarlanmıştır.

Yine bu teknikle çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir başka  sergi,  PAN HORAMA (Finlandiya) aracılığıyla, İtalya, Belçika ve Finlandiya'da  sergilenmiştir. Sanatçı, ©SCANOGRAPH tekniği ile çektiği fotoğraflarla Yunanistan dahil olmak üzere çok sayıda ülkede karma sergilere katılmış ve kataloglarda yer almıştır.

2016 yılında, yapıtlarıyla ArtExpo NewYork’ta  yer alır.

23 Nisan 2016 yılında  Washington’da, Galeri NK’de ©Scanograph tekniği ile çektiği fotoğraflarından oluşan bir sergi açar.

Okçu, farklı teknikler geliştirerek, farklı fotoğraflar çekmeye çalışan bir sanatçıdır. Bir diğer geliştirdiği tekniğe Humidigraph adını vermiştir. Havanın ve suyun kırılma indisleri (hava – 1‘ e yakın; su - yaklaşık 1,3) farklı olduğu için, ışığın hızı bu iki ortamda değişiktir. Dolayısıyla fotoğrafın çekildiği  lenste hava ve su ortamlarının birlikte kullanılması, beyaz başta olmak üzere renklerin patlamasına neden olur. Humidigraphtekniği ile fotoğraf üretirken, dijital fotoğraf makinasını soğuk bir ortamda özellikle de bir klima önünde ya da buzlukta iyice soğutmak gerekir. Donmuş dijital kamera -bu iş biraz cesaret ister; sonuçta dijital bir kamerayı buzlukta donduruyorsunuz- dışarıdaki nemli ve sıcak ortama çıkartılınca lens bölümü, lensin kameraya bağlantı noktasından, en ucuna kadar komple buğulanır. Sıcak ortamda 3-5 dakika arasında bu buğu bazı bölümlerde kuruyarak açılır ve iki farklı alan oluşur. Bu şekilde çekilen fotoğraflarda başta beyaz renk olmak üzere meydana gelen renk-ışık patlamaları farklı görüntüler elde edilmesine olanak tanır. 

Ş. Uğur Okçu; “Deneyim tüm geçmişin bileşkesidir, rastlantısallık ise deneyimin ürettiği bir sonuçtur” diye düşünmektedir.

Sanatçı, aynı zamanda, Afrika’da bir çok foto-safari yapmıştır ve bu fotoğraflarını,Facebook’ta AFRiKA SAFARi”, ve Instagram‘da“1001slide“ sayfalarında paylaşmaktadır. Masai Mara, Afrika‘nın çok çeşitli yerlerinde yaşamış olan Okçu’nun en sevdiği  vahşi yaşam alanıdır. Her yıl bir veya iki kez , vahşi yaşamda fotoğraf çekmek için Afrika’ya gitmektedir.

Afrika’da çektiği vahşi yaşam fotoğrafları başta olmak üzere, Stock fotoğrafçılık için fotoğraf üretmekte olup, GetyImages ve iStockPhoto üyesidir.

- https://www.gettyimages.ca/photos/1001slide

- https://www.istockphoto.com/search/2/image?phrase=1001slide 

- https://www.gettyimages.ca/videos/1001slide

- https://www.gettyimages.ca/search/filmmaker?filmmaker=Sadi%20Ugur%20Okcu

Değişen dünyada bütün zorluklara rağmen sahibi olduğu Stüdyo ©IşıkÇiz’de çalışmalarını sürdürmekte, ©Scanograph ve fotoğrafta arayışlarına devam etmektedir.

Fotoğraf Yarışmalarına katılmaya olumlu bakmamaktadır.

Ş.Uğur Okçu’nun yer aldığı kataloglardan bazıları:

- Kaya Özsezgin – Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi, Sayfa: 385-386 DORUK,

- Kaya Özsezgin – Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, Sayfa: 355-356 YKY,

- Engin Özendes – Türkiye’de Fotoğrafa Modern ve Çağdaş Yaklaşımlar, Sayfa: 204-205 YEM,

- Engin Özendes – TÜRKİYE’DE FOTOĞRAF, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal TARİH VAKFI, Sayfa: 292 – 293 OFSET,

- GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) – Çağdaş Türk Sanatından Bir Kesit, Sayfa: 186